Alle ruteavvik

 Fergerute 170 Refsnes - Flesnes
 20.09.2018

 Hurtigbåtrute 18-411 Rødøy
 20.09.2018

 Fergerute 18-412 Rødøybassenget
 19.09.2018

 Fergerute 18-782 Bodø - Moskenes A -ruten
 19.09.2018

 Hurtigbåtrute Nex II Bodø - Svolvær
 19.09.2018

 Beredskapsrute Jektvik-Stokkvågen-Kilboghamn-Sørfjorden f.o.m. 19.09.18
 18.09.2018

 Fergerute 18-782 BODؖVÆRØY–RØST–MOSKENES B - Rute
 31.12.1969