Takstregulativ Ferge Pris for den aktuelle strekning finner du på forsiden i
Ruteinfo og priser - Ferger under egne arkfaner.

Rabattordninger ferge:

Verdikort for kjøretøy, MC – 8M, innbetalingsbeløp kr. 3.300,-
Verdikort for kjøretøy 8,01 – 17 M, innbetalingsbeløp kr. 13.200,-
Verdikort for kjøretøy 17,01 – 22 M, innbetalingsbeløp kr. 25.000,-

Ved kjøp av verdikort oppnås 50 % rabatt på kjøretøy i samme lengdegruppe eller lavere, og 17 % rabatt på passasjerer.

Moderasjonsbestemmelser:

Grupper (inkl. reiseleder) på 12 personer eller flere som løser felles billett, gis 17 % rabatt på ordinær takst.

Bevegelseshemmede med spesialinnredet bil anskaffet med støtte fra Folketrygden, gis 50% rabatt for kjøretøyet, 50 % rabatt på personbillett for ledsager når denne fører bilen.  Legitimasjon fra Folketrygden og annet identitetskort må forevises.  Det er ikke moderasjon på klippekort.

Honnørbillett – 50 % rabatt.  Personer som reiser i følge med en person som fremviser legitimasjonskort der kommunen har bekreftet at vedkommende har behov for ledsager, reiser gratis.

Vernepliktige gis 50% rabatt på persontakst, mot legitimasjon.

Fri befordring:  Pasient på båre, passasjerer med ledsagerbevis, barn under 4 år, barnevogner, sykler, reisegods inntil 50 kg.

Kjøretøy over 6 meter og tilhenger takstberegnes som ett kjøretøy, dvs. kjøretøyets samlede lengde bestemmer takstgruppen.

Kjøretøy under 3501 kg og tilhenger betaler enkel takst dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 6 m. Kjøretøy under 3501 kg og som er under 6 m betaler dobbel takst for kjøretøy dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 10 m. Dersom samlet lengde er over 10 m, betales tredobbel takst. Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet som drar tilhenger, takseres også etter dette prinsippet. Ved bruk av rabattkort betales hhv. det dobbelte/tredobbelte av rabattert takst. 

Riksregulativet er i PDF-format.
Dette krever at du har installert Adobe Acrobat Reader på maskinen.
Har du ikke det, kan du laste ned programmet gratis ved å klikke her.


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2018
PDF Riksregulativ for ferjetakster 2017
PDF Riksregulativ for ferjetakster 2018